Het OERUschild
posted 08/08/2017 22:11:46 by Gerrit

Deze pool is toegewijd aan de bescherming van het e-Gulden netwerk en is opgenomen in het OERUschild. Het OERUschild bestaat uit een groep van gecertificeerde pools die de maat aangeven in het e-Gulden netwerk. Deze pool wordt beheerd door de stichting eFiliaaL. 

Het OERUschild maakt een einde aan de noodzaak voor een energieverslindende minerscapaciteit.
Het OERUschild houdt in dat niet-gecertificeerde pools maximaal vijf blokken achter elkaar kunnen minen. Minimaal eens in de zes blokken moet een blok door een gecertificeerde pool worden gemined. De totale rekenkracht in het e-Gulden netwerk wordt daarom beperkt door de rekenkracht van de gezamenlijke gecertificeerde pools. 

Dit lijkt in te druisen tegen het principiële gedistribueerde karakter en de veiligheid van cryptogeld, maar dat is het niet. Het enige compromis dat moest worden gesloten is het opgeven van de anonimiteit van een zesde deel van de miningcapaciteit. Daarbij gaat het niet om de identiteit van miners zelf, maar van de miningpools waarop zij zijn aangesloten.

De winst op het gebied van veiligheid is enorm. De standaard was [en is] dat ontvangen e-guldens van onzekere herkomst pas dienen te worden geaccepteerd na zes bevestigingen [de transactie is opgenomen in een transactie-blok die wordt gevolgd door vijf nieuwe blokken]. Een niet-gecertificeerde miner kan zodoende een recente e-gulden-transactie niet uit de blokketen wissen door het blok waarin deze transactie is opgenomen te vervangen en te laten volgen door vijf of meer zelf-gemaakte blokken. 

Het 51% gevaar is hierdoor van de baan. Het 51% gevaar betekent dat een miner, die de meerderheid van de rekenkracht heeft in een cryptogeldnetwerk, de laatste blokken wel kan vervangen en zo recent uitgegeven geld kan terugtrekken. Het 51% gevaar heeft tot gevolg dat in een open en anoniem netwerk ervoor gezorgd dient te worden dat één entiteit niet de meerderheid mag krijgen. Dat kan alleen door een overmacht van een zichzelf beschermende meerderheid en dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat Bitcoin (per 1 sept 2017) met meer dan 1000 megawatt beschermd moet worden.

Het open en gedistribueerde Bitcoin zal zo beschermd moeten blijven worden, maar een munt die voornamelijk bestemd is om binnen landsgrenzen te worden gebruikt [en iedere andere ALTcoin behalve de grootste] kan nooit een 51% loyale meerderheid van minercapaciteit waarborgen. Binnen een land is identiteit ook iets anders dan op wereldschaal en is goed gedrag makkelijker te waarborgen en te certificeren. 

Voor meer informatie over het OERUschild en de certificatieproceduren verwijzen wij naar e-gulden.org. Voor de duidelijkheid: Miners die zich aansluiten op deze pool blijven zo anoniem als zij altijd waren.